EDUCA Novinky, Január 2016

Vážení priatelia a partneri!

Ďalší rok je za nami
so snami aj prehrami,
nový rok to doženie,
hlavne nech vždy zdravie je!

S týmto prianím si Vás dovoľujeme pozdraviť v novom roku 2016 a pozvať Vás na 6 januárovo-februárových seminárov v Žiline v Dome odborov nielen pre ekonómov. (Dolu uvádzame základné informácie, na www.educaslovakia.sk v kalendári podujatí alebo cez hornú lištu semináre/objednať sa na ne môžete prihlásiť on-line, alebo stačí zaslať mailom prihlášku s uvedením názvu firmy, mien účastníkov a na ktorý seminár sa prihlasujete. Každému účastníkovi potvrdzujeme príjem prihlášky. Pozor, pri každom seminári sú aj časové ceny s možnosťou nižšej ceny seminára.)

1. DPH – zmeny od 1. 1. 2016 (18.02.2016)

s lektorkou Ing. Vierou Rojíkovou, hlavnou a dlhoročnou metodičkou pre DPH na FS v Banskej Bystrici, lektorka SKDP, SKAu, Daňovej školy...

2. Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2015 a zmeny od 1. 1. 2016 (29.01.2016)

lektorky Ing. Jana Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová, obe z FS Košice a Trnava, spolutvorkyne legislatívy, metodiky, autorky odborných publikácií, článkov, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy...

3. Daňové priznanie FO za rok 2015 a zmeny od 1. 1. 2016 (01.02.2016)

lektorka Ing. Miroslava Brnová, MF SR, Bratislava - dlhoročná odborníčka v oblasti medzinárodného zdaňovania a zdaňovania FO, lektorka SKDP, SKAu, Daňovej školy, podnikateľských subjektov, autorka odborných publikácií, článkov..

4. Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2015, vypracovanie dokumentácie (02.02.2016)

lektor Ing. Michal Jelínek, PhD. pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien, ktorým sa venuje od roku 2006. Má dlhoročnú prax v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia, publikuje odborné eseje. Vyučoval päť rokov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe problematiku medzinárodného zdaňovania a venoval sa výskumu v oblasti prevodných cien. V súčasnosti sa špecializuje na problematiku transferových cien v Českej aj Slovenskej republike.

5. Transferové oceňovanie – pokročilí (03.02.2016)

lektor Ing. Michal Jelínek, PhD. pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien, ktorým sa venuje od roku 2006. Má dlhoročnú prax v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia, publikuje odborné eseje. Vyučoval päť rokov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe problematiku medzinárodného zdaňovania a venoval sa výskumu v oblasti prevodných cien. V súčasnosti sa špecializuje na problematiku transferových cien v Českej aj Slovenskej republike.

6. Daňová optimalizácia 2016 (03.02.2016)

lektor Ing. Michal Jelínek, PhD. pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien, ktorým sa venuje od roku 2006. Má dlhoročnú prax v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia, publikuje odborné eseje. Vyučoval päť rokov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe problematiku medzinárodného zdaňovania a venoval sa výskumu v oblasti prevodných cien. V súčasnosti sa špecializuje na problematiku transferových cien v Českej aj Slovenskej republike.

Uzávierka prihlášok je 7 dní pred termínom konania seminára, po tomto dátume je možné sa prihlásiť len v prípade dostatočnej kapacity prednáškovej miestnosti. Každému účastníkovi potvrdzujeme príjem prihlášky mailom. Stále platí možnosť odhlásiť sa bez udania dôvodu a bez nutnosti účasti náhradníka najneskôr v deň konania seminára do 8,00 hodiny, platby vraciame na účet obratom.

Číslo účtu: 318 419 9002/5600 VS napríklad 18012016 podľa dátumu konania seminára.
Bonus: Všetci účastníci seminárov budú mať možnosť zakúpiť si na decembrových seminároch 15. vydanie knižky Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015 od Ing. Cenigovej za cenu 21 eur

Je možné sa prihlasovať:
1. telefonicky - 0904 390 339
2. spätným mailom alebo
3. priamo on-line na www.educaslovakia.sk
Bližšie informácie – program, harmonogram - nájdete na www.educaslovakia.sk.

Príjemný deň praje

Eva Benková

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, 2015

Už vyšlo 15. vydanie tejto obľúbenej publikácie pre všetkých účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov a audítorov. Prijímame na ňu objednávky. Počet strán 704 formátu A5. Cena sa oproti poslednému vydaniu z roka 2014 nezmenila. Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1. 1. 2015, zahŕňajúce zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov. Súvzťažnosti, samozrejme, nechýbajú.

  • Autor: Ing. Anna Cenigová
  • Počet strán: 704 strán
  • Väzba: mäkká
  • Rozmer: A5
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-969946-6-3
  • Dátum vydania: jún 2015

Dodacie podmienky:
Elektronický materiál zasielame do 24 hodín po úhrade objednávky, na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Ostatné produkty expedujeme poštou do 24 hodín po úhrade objednávky. V prípade, že nemáme tovar na sklade, expedujeme okamžite po naskladnení. V Žiline je možný osobný odber, prípadne Vám tovar doručíme osobne (v rozsahu MHD). Poštovné a balné je zahrnuté v cene tovaru. Cena je už 4 roky nezmenená.

Publikáciu si môžte objednať aj v našom eshope.

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Lektorky sú dlhoročné špecialistky v oblasti metodiky účtovníctva a DzP PO. Obe známe autorky odborných publikácií a článkov, lektorky Daňovej školy. Na seminári sú súčasne prítomné, vzájomne sa dopĺňajú, daná problematika je rozobraná súčasne z hľadiska účtovného aj daňového.
Súčasťou videoseminára je rozsiahly 89-stranový materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe. Obsah je aktuálny počas celého roka 2015.
Videoškolenie on-line možno sledovať na základe úhrady faktúry zákazníkom a po zaslaní prístupového hesla dodávateľom opakovane, neobmedzený počet krát, viacerými osobami súčasne.
V cene videoškolenia na 4 DVD je započítané aj poštovné, objednávky zo Žiliny (pokiaľ siaha MHD vybavujeme osobným doručením do 24 hodín od úhrady faktúry), ostatné poštou.

Celková dĺžka videoškolenia je 05:59:23.

Bezplatná ukážka

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Súčasťou videoseminára je rozsiahly materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe.

Celková dĺžka videoškolenia je 6 hodín 35 minút 29 sekúnd.

Bezplatná ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker