Vianoce plné radosti, nový rok v zdraví a hojnosti!

Vianoce v kruhu najbližších plné pokoja, radosti,
Silvester v kladnej bilancii,
a nový rok v zdraví a hojnosti
Vám prajú

Eva a Martin Benkovci

a zároveň si Vás dovoľeme pozvať na najbližšie tri semináre konané v Žiline v Dome odborov:

28. januára 2019 „Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019“ lektorky Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová z Finančnej správy SR Banská Bystrica a Košice

4. februára 2019 „DPH – zmeny od 1. 1. 2019“ lektorka Ing. Viera Rojíková z Finančnej správy SR Banská Bystrica

11. februára 2019 „Účtovná závierka a daňové priznanie fyzických osôb za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019“ lektorka Ing. Miroslava Brnová z MF SR Bratislava

Na všetky semináre je možné sa prihlásiť on-line z tejto webovej stránky (program, harmonogram, ceny zverejníme v čase medzi sviatkami), alebo zaslaním mailovej správy s udaním, na ktorý seminár sa prihlasujete, údaje o odberateľovi a mená účastníkov. Platbu je možné zrealizovať na základe pozvánky, daňový doklad pošleme mailom po uskutočnení seminára (resp. platiteľom DPH v prípade platby v roku 2018 doklad k prijatej platbe aj skôr).

Informácia:

Vzdelávacia organizácia Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA – platiteľ DPH bude organizátorom prvých dvoch seminárov, tretí semínár pre FO bude organizovať syn Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA – neplatieľ DPH. Ja ho budem v plnom rozsahu zastupovať.

Tešíme sa na Vašu účasť a ponúkame aktuálne, vysokokvalitné informácie priamo od zdroja od špičkových slovenských dlhoročných odborníčok, metodičiek, lektoriek a autoriek.

Ing. Eva Benková

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Lektorky sú dlhoročné špecialistky v oblasti metodiky účtovníctva a DzP PO. Obe známe autorky odborných publikácií a článkov, lektorky Daňovej školy. Na seminári sú súčasne prítomné, vzájomne sa dopĺňajú, daná problematika je rozobraná súčasne z hľadiska účtovného aj daňového.
Súčasťou videoseminára je rozsiahly 89-stranový materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe. Obsah je aktuálny počas celého roka 2015.
Videoškolenie on-line možno sledovať na základe úhrady faktúry zákazníkom a po zaslaní prístupového hesla dodávateľom opakovane, neobmedzený počet krát, viacerými osobami súčasne.
V cene videoškolenia na 4 DVD je započítané aj poštovné, objednávky zo Žiliny (pokiaľ siaha MHD vybavujeme osobným doručením do 24 hodín od úhrady faktúry), ostatné poštou.

Celková dĺžka videoškolenia je 05:59:23.

Bezplatná ukážka

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Súčasťou videoseminára je rozsiahly materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe.

Celková dĺžka videoškolenia je 6 hodín 35 minút 29 sekúnd.

Bezplatná ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker