V novom roku veľa zdravia a úžitok z nových informácií!

Vianoce hrejivé, radostné,
Silvester veselý,
v novom roku šťastný krok,
zdravia, šťastia vospolok
a dobrej práce dostatok
Vám prajú

Eva a Martin Benkovci

a zároveň si Vás dovoľujú pozvať na najbližšie dva semináre konané v Žiline na prízemí v zasadačke Mestského úradu:

15. januára 2018 „DPH – zmeny od 1. 1. 2018“ s lektorkou Ing. Vierou Rojíkovou, dlhoročnou hlavnou metodičkou pre DPH z Fin. správy SR

26. januára 2018 „Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018“ s lektorkami Ing. Jankou Turóciovou a Ing. Máriou Dimitrovovou z Finančnej správy SR

6. februára 2018 „Daňové priznanie FO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018“ s Ing. Miroslavou Brnovou z MF SR.

Na všetky semináre je možné sa prihlásiť on-line z tejto webovej stránky, alebo zaslaním mailovej správy s udaním, na ktorý seminár sa prihlasujete, údaje o odberateľovi a mená účastníkov. Platbu je možné zrealizovať na základe pozvánky, daňový doklad pošleme mailom po uskutočnení seminára.

V zákone o účtovníctve je od 1. 1. 2018 už schválených 25 bodov zmien (v Zbierke zákonov SR je uverejnená pod č. 655/2017 Z. z.), daň z príjmov má navrhnutých až 131 bodov zmien a DPH 50 bodov zmien (tu sa očakáva zverejnenie v Zbierke zákonov SR až 31. 12. 2017).

Informácia:

Vzdelávacia organizácia Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA pozastavila svoju činnosť, ale v organizácii seminárov a inej činnosti pokračuje syn Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA (sídlo Platanová 3229/24, 010 07  Žilina, IČO: 46 499 288 DIČ: 10 74 557 748). Ja ho budem v plnom rozsahu zastupovať. Tešíme sa na Vašu účasť a ponúkame aktuálne, vysokokvalitné informácie priamo od zdroja od špičkových slovenských lektorov a autorov.

Ing. Eva Benková

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, 2015

Už vyšlo 15. vydanie tejto obľúbenej publikácie pre všetkých účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov a audítorov. Prijímame na ňu objednávky. Počet strán 704 formátu A5. Cena sa oproti poslednému vydaniu z roka 2014 nezmenila. Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1. 1. 2015, zahŕňajúce zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov. Súvzťažnosti, samozrejme, nechýbajú.

  • Autor: Ing. Anna Cenigová
  • Počet strán: 704 strán
  • Väzba: mäkká
  • Rozmer: A5
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-969946-6-3
  • Dátum vydania: jún 2015

Dodacie podmienky:
Elektronický materiál zasielame do 24 hodín po úhrade objednávky, na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Ostatné produkty expedujeme poštou do 24 hodín po úhrade objednávky. V prípade, že nemáme tovar na sklade, expedujeme okamžite po naskladnení. V Žiline je možný osobný odber, prípadne Vám tovar doručíme osobne (v rozsahu MHD). Poštovné a balné je zahrnuté v cene tovaru. Cena je už 4 roky nezmenená.

Publikáciu si môžte objednať aj v našom eshope.

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Lektorky sú dlhoročné špecialistky v oblasti metodiky účtovníctva a DzP PO. Obe známe autorky odborných publikácií a článkov, lektorky Daňovej školy. Na seminári sú súčasne prítomné, vzájomne sa dopĺňajú, daná problematika je rozobraná súčasne z hľadiska účtovného aj daňového.
Súčasťou videoseminára je rozsiahly 89-stranový materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe. Obsah je aktuálny počas celého roka 2015.
Videoškolenie on-line možno sledovať na základe úhrady faktúry zákazníkom a po zaslaní prístupového hesla dodávateľom opakovane, neobmedzený počet krát, viacerými osobami súčasne.
V cene videoškolenia na 4 DVD je započítané aj poštovné, objednávky zo Žiliny (pokiaľ siaha MHD vybavujeme osobným doručením do 24 hodín od úhrady faktúry), ostatné poštou.

Celková dĺžka videoškolenia je 05:59:23.

Bezplatná ukážka

VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Súčasťou videoseminára je rozsiahly materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe.

Celková dĺžka videoškolenia je 6 hodín 35 minút 29 sekúnd.

Bezplatná ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker