V novom roku veľa zdravia a úžitok z nových informácií!

Vianoce hrejivé, radostné,
Silvester veselý,
v novom roku šťastný krok,
zdravia, šťastia vospolok
a dobrej práce dostatok
Vám prajú

Eva a Martin Benkovci

a zároveň si Vás dovoľujú pozvať na najbližšie dva semináre konané v Žiline na prízemí v zasadačke Mestského úradu:

15. januára 2018 „DPH – zmeny od 1. 1. 2018“ s lektorkou Ing. Vierou Rojíkovou, dlhoročnou hlavnou metodičkou pre DPH z Fin. správy SR

26. januára 2018 „Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018“ s lektorkami Ing. Jankou Turóciovou a Ing. Máriou Dimitrovovou z Finančnej správy SR

6. februára 2018 „Daňové priznanie FO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018“ s Ing. Miroslavou Brnovou z MF SR.

Na všetky semináre je možné sa prihlásiť on-line z tejto webovej stránky, alebo zaslaním mailovej správy s udaním, na ktorý seminár sa prihlasujete, údaje o odberateľovi a mená účastníkov. Platbu je možné zrealizovať na základe pozvánky, daňový doklad pošleme mailom po uskutočnení seminára.

V zákone o účtovníctve je od 1. 1. 2018 už schválených 25 bodov zmien (v Zbierke zákonov SR je uverejnená pod č. 655/2017 Z. z.), daň z príjmov má navrhnutých až 131 bodov zmien a DPH 50 bodov zmien (tu sa očakáva zverejnenie v Zbierke zákonov SR až 31. 12. 2017).

Informácia:

Vzdelávacia organizácia Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA pozastavila svoju činnosť, ale v organizácii seminárov a inej činnosti pokračuje syn Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA (sídlo Platanová 3229/24, 010 07  Žilina, IČO: 46 499 288 DIČ: 10 74 557 748). Ja ho budem v plnom rozsahu zastupovať. Tešíme sa na Vašu účasť a ponúkame aktuálne, vysokokvalitné informácie priamo od zdroja od špičkových slovenských lektorov a autorov.

Ing. Eva Benková

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker