DPH – zmeny od 1. 1. 2018 (15.01.2018)

Lektorka: Ing. Viera Rojíková

Dlhoročná špecialistka na metodiku DPH, lektorka Daňovej školy, SKDP, SKAU, Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica.

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
15.01.2018 pondelok zasadačka Mestského úradu, prízemie, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (26.01.2018)

Lektorky: Ing. Jana Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
26.01.2018 piatok zasadačka Mestského úradu, prízemie, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Daňové priznanie FO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (06.02.2018)

Lektorka: Ing. Miroslava Brnová

MF SR, Bratislava - dlhoročná odborníčka v oblasti medzinárodného zdaňovania a zdaňovania FO, lektorka SKDP, SKAu, Daňovej školy, podnikateľských subjektov, autorka odborných publikácií, článkov

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
06.02.2018 utorok zasadačka Mestského úradu, prízemie, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker