Vianoce plné radosti, nový rok v zdraví a hojnosti!

Vianoce v kruhu najbližších plné pokoja, radosti,
Silvester v kladnej bilancii,
a nový rok v zdraví a hojnosti
Vám prajú

Eva a Martin Benkovci

a zároveň si Vás dovoľeme pozvať na najbližšie tri semináre konané v Žiline v Dome odborov:

28. januára 2019 „Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019“ lektorky Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová z Finančnej správy SR Banská Bystrica a Košice

4. februára 2019 „DPH – zmeny od 1. 1. 2019“ lektorka Ing. Viera Rojíková z Finančnej správy SR Banská Bystrica

11. februára 2019 „Účtovná závierka a daňové priznanie fyzických osôb za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019“ lektorka Ing. Miroslava Brnová z MF SR Bratislava

Na všetky semináre je možné sa prihlásiť on-line z tejto webovej stránky (program, harmonogram, ceny zverejníme v čase medzi sviatkami), alebo zaslaním mailovej správy s udaním, na ktorý seminár sa prihlasujete, údaje o odberateľovi a mená účastníkov. Platbu je možné zrealizovať na základe pozvánky, daňový doklad pošleme mailom po uskutočnení seminára (resp. platiteľom DPH v prípade platby v roku 2018 doklad k prijatej platbe aj skôr).

Informácia:

Vzdelávacia organizácia Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA – platiteľ DPH bude organizátorom prvých dvoch seminárov, tretí semínár pre FO bude organizovať syn Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA – neplatieľ DPH. Ja ho budem v plnom rozsahu zastupovať.

Tešíme sa na Vašu účasť a ponúkame aktuálne, vysokokvalitné informácie priamo od zdroja od špičkových slovenských dlhoročných odborníčok, metodičiek, lektoriek a autoriek.

Ing. Eva Benková

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker