Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014, online video (Kód: VS-DU-00001)

Popis

Videoškolenie "Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014"

Ukážka

Obsah

1. Overenie dodržania povinností účt. jednotky vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-74 v z. n. p. (Postupov účtovania) a opatrenia MF SR 4455/2003-92
2. Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
3. Upravujúce závierkové účtovné prípady, sledovanie skutočností do dňa zostavenia účtovnej závierky, ak súvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
4. Zostavenie účtovnej závierky, výkazy a poznámky
5. Povinnosti účtovnej jednotky po zostavení účtovnej závierky
6. Zmena v povinnosti  ukladania a zverejňovania údajov z účt. závierky a výročnej správy po 1.1.2014 za r. 2013 a predchádzajúce účt. obdobia, ak účt. jednotka svoje povinnosti plní po 1. 1. 2014 (zákon č. 352/2013 Z. z.)
7. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2013
8. Zisťovanie ZDzP za zdaňovacie obdobie 2013 na príkladoch s poukázaním na novely, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2013
9. Umorovanie daňovej straty
10. Sadzba dane, minimálna výška dane, platenie dane
11. Preddavky na daň z príjmov PO, poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
12. Oznamovacie povinnosti podľa zákona o dani z príjmov
13. Informácia o novelách ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2014

Dodacie podmienky

Online videoškolenia sprístupníme do 24 hodín po úhrade objednávky.

Pôvodná cena 50.00 EUR
Cena: 30.00 EUR
Množstvo: 
Program seminára "Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 20140" Stiahnuť
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker