Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015 - online video (Kód: VS-DU-00002)

Popis:

Online videoškolenie "Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015"

Obsah:

 1. Účtovné právne predpisy, zmeny od 1.1.2014 ovplyvňujúce účtovníctvo podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 2. Postupy zabezpečujúce súlad s účtovnými právnymi predpismi  spoločné pre obe veľkostné skupiny (mikro aj nie mikro účtovných jednotiek)
 3. Postupy zabezpečujúce súlad s účtovnými predpismi pre mikro účtovné jednotky (na viac oproti bodu II.)
 4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Bilančná kontinuita, účty, ktoré nevykazujú zostatok, zúčtovanie VH za minulý rok
  • Interná smernica o postupe prác súvisiacich so zostavením účtovnej závierky, triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
  • Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
 6. Zistenie VH, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii, daňová licencia podľa zákona o dani z príjmov
 7. Zostavenie účtovnej závierky účtovnými jednotkami, ktoré nie sú mikro, účtovné výkazy, prevodový mostík, poznámky
 8. Zostavenie účtovnej závierky účtovnými jednotkami, ktoré sú mikro účtovnými jednotkami, účtovné výkazy, prevodový mostík, poznámky
 9. Vybrané okruhy pri zisťovaní základu dane z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014
 10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 11. Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2015
 12. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Dodacie podmienky

Online videoškolenia sprístupníme do 24 hodín po úhrade objednávky.

Cena: 40.00 EUR
Množstvo: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker